22 °C

Exposició col·lectiva de porrerencs i porrerenques

09-Agost-2019
Apol·lònia Binimelis, Margalia Feliu, Joan Barceló, Cati Sampol, Miquel Morlà, Toni Alcina, Biel Mas Mesquida, Biel Barceló, Xim Rios Binimelis, Hortensia, Margalida Mora, Pilar Soler, Cati Hernández, Xisco Servera, Bàrbara Fernando, Pep Roig Ripoll, Toni Rigo, Benet Mora.

Oberta de dia 9 a dia 16 d'agost.